Varför anlita en energiexpert?


Enligt lagstiftningen ska en energideklaration genomföras av en certifierad energiexpert. Målet är att sänka energianvändning och kostnad. Efter utförd energideklaration levererar energiexperten de aktuella uppgifterna till Boverket.

Rekommendationerna från energiexperten för att sänka energianvändningen inskränker aldrig på inomhusmiljön eller t.ex byggnadens kulturvärde.

Efter en genomförd energideklaration får du:
  • Hjälp att minska energiförbrukningen och därmed dina kostnader
  • Ökad marknadsattraktion när du kan bevisa hur din byggnad ser ut energimässigt.

När du som byggnadsägare har fått energideklarationen från energiexperten är du skyldig att informera hyresgäster och andra som använder byggnaden. Sista sidan i energideklarationen, ”Husets energianvändning”, anslås i byggnadens entré eller reception. För småhus räcker det om du informerar hyresgästen på annat sätt. Energideklarationen är ett certifikat på att fastigheten är genomgången ur ett energiperspektiv.