Företaget


Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är Västerås med omnejd, inom en radie om cirka 10 mil runt Västerås. Naturligtvis kan vi åta oss uppdrag även utanför denna gräns vid större projekt.

EIO Eltest

Vi kan även erbjuda EIO Eltest för att grundligt kontrollera om byggnadens elsystem är person- och egendomssäkert.

Det är alltid innehavaren av en elanläggning som är ansvarig för att den är säker och ett EIO Eltest kan säkerställa om så är fallet.
Energi & El Byrån i Mälardalen AB

Kontaktperson Mikael Jansson