Det lönar sig


En av de stora fördelarna med energideklarationen är att man får ett värde på energianvändningen, som kan jämföras byggnader emellan. Vid försäljning av ett småhus eller om du bygger nytt kommer såväl köpare som säljare att få en tydlig bild av energianvändningen i byggnaden och därmed dess driftskostnader. Om du bor i en bostadsrätt eller hyresrätt får du reda på hur mycket energi som behövs för uppvärmning, vilket påverkar din hyra. Samma gäller för dig som har ett företag och hyr en lokal.

Energideklarationen ska visa energiförbrukningen och ge förslag på energibesparande åtgärder som inte påverkar inomhusmiljön negativt. Dessa förslag ska vara lönsamma för byggnadsägaren att genomföra, dock är de inte tvingande. Vi ger dig som konsument möjlighet att sänka dina energikostnader genom ökad kännedom om energianvändning.